România, ca stat membru, respectă legislaţia Uniunii Europene în domeniul statistic, precum şi recomandările ONU şi EUROSTAT în privinţa efectuării recensămintelor populaţiei şi ale locuinţelor, conform cărora statele membre au obligativitatea efectuării recensămintelor la începutul fiecărui deceniu. Primul an de referinţă va fi anul 2011.

În urma efectuării recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, România ca stat membru va prezenta Comisiei Europene date referitoare la populaţie, incluzând caracteristici demografice, sociale şi economice ale persoanelor individuale, nucleelor familiale şi ale gospodăriilor, precum şi caracteristici cu privire la locuinţe şi clădiri în care se află locuinţe.

Recensământul populației a fost popularizat pe cutiile de chibrituri românești cu două ocazii, în anul 1966 și în anul 1977:

– Recensământul din anul 1966 pe o serie de 3 etichete pentru cutiile de chibrituri realizate la Fabrica de chibrituri București, nr. Catalog //609-611// anul 1966

 

– Recensământul din anul 1977 pe o cutie de chibrituri din carton, realizat la Fabrica de chibrituri din Brăila, în anul 1977  (catalog în curs de completare).

 

La o studiere mai atentă a informațiilor inscripționate pe etichete respectiv pe cutia de carton putem afla cu exactitate nu numai anul ci și perioada în care a avut loc acțiunea de recensământ, primul cel din anul 1966 a început la 15 martie iar cel din 1977 a avut loc în perioada 5-12 ianuarie.

Etichetele pot fi vizualizate în lista Catalogului de etichete de cutii de chibrituri românești și la adresa:
http://www.modoro.ro/catalog_chitac_volum_3.htm