Paza contra incendiilor

” Nu lăsați la îndemâna copiilor aparatele electrice „

*