Fabricile de chibrituri consacrate , cu o bogată activitate industrială, putem să le grupăm după zona în care au activat în:

(linkurile referitoare la detalii vă vor duce la informaţiile şi imaginile postate în siteul modoro
http://www.modoro.ro/producerea_chibriturilor_in_romania.htm
)

Detalii Anul infiinţării Anul sistării
activităţii
În Muntenia
Bucureşti   Filaret detalii 1879 2000
Brăila detalii 1962 2005
În Ardeal
Cluj (Cluj Napoca de azi) detalii 1898 1931/1932
Gherla detalii 1984 2005
În Banat
Timişoara detalii 1883 1963

Despre două dintre marile fabrici de chibriuri, cea de la Bucureşti şi cea de la Timişoara, v-am povestit în articolele anterioare,

Azi vă voi prezenta cele câteva informaţii găsite pe internet în legătură cu şi despre existenţa altor astfel de fabrici:

Fabrica de chibrituri de la Brăila

„Combinatul de prelucrare a lemnului Brăila”, a intrat în producţie din anul 1958, localizarea geografică a acestuia a fost condiţionată şi determinată de principiul valorificării superioare a materiilor prime lemnoase din orizontul local, Lunca şi Delta Dunarii şi de folosirea transportului ieftin pe apă.
În perioada socialistă, în cadrul combinatului existau: o linie de P.A.L., fabrica de chibrituri şi fabrici de mobilă, în cadrul lor se produceau plăci aglomerate din lemn, mobilă, chibrituri, utilaje şi piese de schimb.
După anul 1989 Întreprinderile de P.A.L. şi chibrituri s-au diversificat şi cuprind două linii P.A.L. de diferite grosimi, una de P.A.L. melaminat, două linii de chibrituri şi o fabrică de mobilă şi o fabrică de mobilă de bucătărie, toate cu sediul pe Strada Fabricilor. Acestora li se adaugă şi „Atelierul de mobilă” de pe strada Dorobanţilor.”
Sursa: http://www.e-scoala.ro/geografie/braila_transformari_domeniul_activitatilor_economice.html
material elaborat de Ionescu Ana-Cristina
Fabrica şi-a sistat activitatea de producere a chibriturilor în anul 2005.

Fabrica de chibrituri de la Cluj

Fabrica de chibrituri de la Cluj a fost fondată de către Reitter József în anul 1899, al cărui proprietar a fost până la închiderea fabricii în anul 1931, când a fost mistuită de un incendiu.

Text tradus de subsemnata:
„Peste calea ferată s-a dezvoltat un cartier industrial. În anul 1874 se începe construirea halelor CFR, care în timpul comunismului erau cunoscute sub numele de „Uzinele 16 februarie”.
Vis-a-vis de gară, peste calea ferată se afla fabrica de chibrituri care a fost transferată de la Praid în anul 1899, proprietarul fabricii fiind Reitter József. Pe locul respectiv, după cel de al doilea război mondial, s-a înfiinţat Fabrica frigorifică Tehnofrig.
Împrejurimile gării şi uzinele din vecinătatea ei au fost grav avariate de bombardamentele din 1944. Începând cu al cincilea deceniu al anilor 1950, dărâmăturile caselor distruse au fost curăţate, iar, în locul lor au fost construite blocuri.”
Sursa, text  în limba maghiară:: http://www.kolozsvar.ro/Szechenyi-Felleg-Wess/index.htm

Fabrica de chibrituri de la Gherla

Fabrica de chibrituri de la Gherla, situată în judeţul Cluj, a funcţionat începând din anul 1984.
Utilajele şi procesul de producţie au fost cumpărate de la o fabrică de chibrituri din China. Contractul de cumpărare a fabricii a fost semnat în anul 1982, iar producţia efectivă a început la 23 august 1984.
Fabrica a produs chibrituri până în anul 2005.
Sursa: Zamfir Pop, secretarul Grupării Filumenisţilor din România

*******

Paralel cu marile unităţi industriale de producere a chibriturilor, au funcţionat şi mici unităţi manufacturiere sau ca mici secţii ale fabricilor de cherestea, producţia fiind mult mai scăzută, perioada de existenţă a lor fiind şi ea scurtă. Astfel de unităţi au funcţionat la Praid, Baraolt, Iaşi, Piatra Neamţ, Buşteni, etc., unităţi pe care vi le voi prezenta într-o postare viitoare.